Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и връщане по местата на залавяне (при необходимост) и други услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 27.02.2019 16:45

№ в РОП/ПОП: 9086197

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086197

Документация

Файл Размер
Допълнително споразумение от 09.03.2020 г. с ЕТ "Пролет - Йордан Йорданов" за прекратяване на договора
публикуван на: 16.03.2020 15:31:10
44,4 KB
Договор от 09.04.2019 г. с ЕТ "Пролет - Йордан Йорданов"
публикуван на: 02.05.2019 16:00:49
2,3 MB
Протокол №2 от 02.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.04.2019 14:05:04
7,8 MB
Протокол №1 от 12.03.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.03.2019 16:04:28
3,4 MB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 07.03.2019 10:44:09
71,5 KB
Oбява №ОБ-8 от 27.02.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 27.02.2019 16:49:56
1,6 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 27.02.2019 16:49:56
193,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

11.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

11.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.