„Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали по обособени позиции”

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Полиграфически услуги”;
Обособена позиция №2: „Изработка на рекламни материали”;
Обособена позиция №3: „Разработване и провеждане на външна рекламна кампания – изработка и монтаж на билбордове по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”;
Обособена позиция №4: „Изготвяне на информационни материали по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”;
Обособена позиция №5: „Изготвяне на промоционални материали по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”

Позиции, попадащи в обхвата на услугите, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение:
Обособена позиция №1: „Полиграфически услуги”;
Обособена позиция №2: „Изработка на рекламни материали”.
Услугите по обособени позиции от №3 до №5 са възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на договори за възлагане на обособените позиции на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.
Участниците могат да подадат оферта само за една обособена позиция - №1 или само за №2.

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка - няма възлагане за обособена позиция №1 и обособена позиция №2
публикуван на: 12.09.2019 11:30:55
1,7 MB
Решение №РД 24-126 от 28.08.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №2
публикуван на: 28.08.2019 14:57:48
2,4 MB
Решение №РД 24-127 от 28.08.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №1
публикуван на: 28.08.2019 14:57:48
2,1 MB
Доклад от 26.08.2019 г.
публикуван на: 28.08.2019 14:57:48
2,6 MB
Протокол №4 от дата 26.08.2019 г.
публикуван на: 28.08.2019 14:57:48
1,9 MB
Протокол №3 от 21.08.2019 г.
публикуван на: 28.08.2019 14:57:48
4,5 MB
Протокол №1 от 05.07.2019 г.
публикуван на: 28.08.2019 14:57:48
2,0 MB
Съобщение с изх. №91-00-275/21.08.2019 г. на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 21.08.2019 15:35:02
1,3 MB
Протокол №2 от дата 18.07.2019 г.
публикуван на: 18.07.2019 16:12:58
2,1 MB
Разяснение №91-00-194/24.06.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 24.06.2019 16:33:31
2,9 MB
Решение №РД 24-63/29.05.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 03.06.2019 12:08:28
2,2 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 03.06.2019 12:08:28
3,0 MB
Документация
публикуван на: 03.06.2019 12:08:28
448,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

04.07.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

04.07.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.