Проектиране на елементи на техническата инфраструктура и съоръженията към нея на територията на община Велико Търново, вкл. и укрепване на свлачища и осъществяване на авторски надзор по време на строителство. Поддържане, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на транспортната техническа инфраструктура (пътища, улици, транспортни мрежи и съоръжения), стабилизиране на свлачища и възстановяване на засегнатите елементите на транспортната инфраструктура от свлачищни и/или срутищни процеси на територията на община Велико Търново

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 01.03.2023 11:54:43
557,5 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 01.12.2020 16:35:33
390,7 KB
Договор от 09.11.2020 г. с "Пътни строежи - Велико Търново" АД
публикуван на: 01.12.2020 16:35:33
2,8 MB
Решение №РД 24-200 от 19.12.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 19.12.2019 16:45:56
331,3 KB
Протокол №4 от дата 18.12.2019 г.
публикуван на: 19.12.2019 16:45:56
291,7 KB
Протокол №3 от дата 06.12.2019 г.
публикуван на: 19.12.2019 16:45:56
1,1 MB
Протокол №1 от дата 01.07.2019 г.
публикуван на: 19.12.2019 16:45:56
262,8 KB
Съобщение №91-00-442 от 11.12.2019 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 12.12.2019 11:03:22
64,8 KB
Протокол №2 от 18.07.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 30.07.2019 15:47:55
706,4 KB
Документация и образци
публикуван на: 04.06.2019 17:10:14
3,4 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 04.06.2019 17:10:14
419,6 KB
Решение №РД 24-65 от 04.06.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 04.06.2019 17:10:14
282,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

25.06.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.06.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.