Проектиране на елементи на техническата инфраструктура и съоръженията към нея на територията на община Велико Търново, вкл. и укрепване на свлачища и осъществяване на авторски надзор по време на строителство. Поддържане, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на транспортната техническа инфраструктура (пътища, улици, транспортни мрежи и съоръжения), стабилизиране на свлачища и възстановяване на засегнатите елементите на транспортната инфраструктура от свлачищни и/или срутищни процеси на територията на община Велико Търново

Статус: Затворена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Протокол №2 от 18.07.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 30.07.2019 15:47:55
706,4 KB
Документация и образци
публикуван на: 04.06.2019 17:10:14
3,4 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 04.06.2019 17:10:14
419,6 KB
Решение №РД 24-65 от 04.06.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 04.06.2019 17:10:14
282,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

25.06.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.06.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.