ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9013451 „Прединвестиционно проучване на местността „Боруна”, гр. Велико Търново”

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 21.03.2013 16:34

Настоящата покана е свързана с проект "CultTour - Културното/градинско/ наследство, като фокусни точки за устойчив туризъм по Програмата за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013 г."

Документация

Файл Размер
Уведомление за изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
333,1 KB
Техническо задание
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,0 MB
Методика
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
40,0 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
147,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
89,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

01.04.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.03.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.