Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико Търново

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка - НЯМА възлагане
публикуван на: 17.07.2019 11:23:22
236,1 KB
Решение №РД 24-88 от 03.07.2019 г. за прекратяване на процедура
публикуван на: 03.07.2019 16:55:43
128,2 KB
Разяснение №91-00-200 от 28.06.2019 г. по документацията
публикуван на: 28.06.2019 16:20:56
339,9 KB
Решение №РД 24-67 от 06.06.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
214,8 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
365,5 KB
Документация и образци
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
851,0 KB
Проекти част Обща 2
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
8,0 MB
Проекти част Обща 1
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
7,9 MB
Проекти част Технилогична 6
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
9,7 MB
Проекти част Технилогична 5
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
9,7 MB
Проекти част Технилогична 4
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
9,6 MB
Проекти част Технилогична 3
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
9,8 MB
Проекти част Технилогична 2
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
7,7 MB
Проекти част Технилогична 1
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
9,0 MB
Проекти част Биологична рекултивация
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
2,2 MB
Проекти част План за собствен мониторинг
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
3,3 MB
Проекти част ПБЗ
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
2,0 MB
Проекти част Пожарна безопасност
публикуван на: 10.06.2019 17:15:17
408,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.07.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.07.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.