"Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2019/2020 година и книга „Спортната слава на Велико Търново" по обособени позици"

Статус: Изпълнена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: Познавателни книжки, издадени от Издателство СД „ВТ – КОМС – Издателство Слово – Крусев и сие”;
Обособена позиция №2: Познавателни книжки, издадени от „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД);
Обособена позиция №3: Познавателни книжки, издадени от Издателство „Просвета – София” АД;
Обособена позиция №4: Познавателни книжки, издадени от Издателство „Просвета АзБуки” ЕООД;
Обособена позиция №5: Познавателни книжки, издадени от Издателство „Изкуства” ЕООД;
Обособена позиция №6: Познавателни книжки, издадени от Издателство „Бит и техника” ООД;
Обособена позиция №7: Учебни помагала по английски език за децата от предучилищните групи на детските градини в град Велико Търново, ДГ „Пламъче”, гр. Дебелец и ДГ „Надежда”, гр. Килифарево;
Обособена позиция №8: Книга „Спортната слава на Велико Търново“ за награждаване на учениците от спортното училище по повод 24 май (възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП).

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор със "С.А.Н. - Про" ООД за обособена позиция №7
публикуван на: 04.10.2019 15:00:52
1,8 MB
Обявление за приключване на договор с "Бит и техника" ООД, гр. Варна за обособена позиция №6
публикуван на: 02.10.2019 16:03:35
1,8 MB
Обявление за приключване на договор с "Просвета Азбуки" ЕООД, гр. София за обособена позиция №4
публикуван на: 30.08.2019 14:27:13
1,9 MB
Обявление за приключване на договор с "Просвета - София" АД, гр. София за обособена позиция №3
публикуван на: 30.08.2019 14:27:13
1,9 MB
Обявление за приключване на договор с "Клет България" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 30.08.2019 14:27:13
1,9 MB
Обявление за приключване на договор с Издателство "Изкуства" ЕООД за обособена позиция №5
публикуван на: 30.08.2019 14:27:13
1,8 MB
Обявление за приключване на договор със СД "ВТ - КОМС - Издателство СЛОВО - Крусев и Сие" за обособена позиция №1
публикуван на: 30.08.2019 14:27:13
1,9 MB
Договор от дата 29.07.2019 г. с "Просвета Азбуки" ЕООД, гр. София за обособена позиция №4
публикуван на: 05.08.2019 17:00:09
879,7 KB
Договор от дата 29.07.2019 г. с "Просвета - София" АД, гр. София за обособена позиция №3
публикуван на: 05.08.2019 17:00:09
872,3 KB
Обявление за възложена поръчка - за обособени позиции №3 и №4
публикуван на: 05.08.2019 17:00:09
1,7 MB
Договор от дата 03.07.2019 г. със "С.А.Н. - Про" ООД за обособена позиция №7
публикуван на: 15.07.2019 15:17:35
1,9 MB
Договор от дата 09.07.2019 г. с "Клет България" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 15.07.2019 15:17:35
1,9 MB
Обявление за възложена поръчка - за обособени позиции №2 и №7
публикуван на: 15.07.2019 15:17:35
1,7 MB
Договор от дата 25.06.2019 г. с "Бит и техника" ООД за обособена позиция №6
публикуван на: 05.07.2019 16:16:00
1,9 MB
Договор от дата 01.07.2019 г. с Издателство "Изкуства" ЕООД за обособена позиция №5
публикуван на: 05.07.2019 16:16:00
2,0 MB
Договор от дата 25.06.2019 г. със СД "ВТ - КОМС - Издателство СЛОВО - Крусев и Сие" за обособена позиция №1
публикуван на: 05.07.2019 16:16:00
1,9 MB
Обявление за възложена поръчка - за обособени позиции №1, №5 и №6
публикуван на: 05.07.2019 16:16:00
2,0 MB
Решение №РД 24-70 от 14.06.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 14.06.2019 16:28:57
2,4 MB

Краен срок за подаване на оферта

24.06.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.06.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.