„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел: 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за невъзложена поръчка
публикуван на: 23.07.2019 17:14:26
392,8 KB
Решение прекратяване № РД 24-95/10.07.2019 г.
публикуван на: 10.07.2019 14:18:05
3,3 MB
ИД част ПБ
публикуван на: 28.06.2019 16:56:20
1,6 MB
ИД част ОВК
публикуван на: 28.06.2019 16:56:20
2,6 MB
ИД част електрическа
публикуван на: 28.06.2019 16:56:20
6,3 MB
ИД част ЕЕ
публикуван на: 28.06.2019 16:56:20
2,2 MB
ИД част ВиК
публикуван на: 28.06.2019 16:56:20
1,5 MB
ИД констр. становище
публикуван на: 28.06.2019 16:56:20
1,5 MB
ИД част архитектура
публикуван на: 28.06.2019 16:56:20
8,0 MB
Техническа спецификация
публикуван на: 28.06.2019 16:56:20
308,8 KB
Проект на договор
публикуван на: 28.06.2019 16:56:20
293,3 KB
Документация и образци
публикуван на: 28.06.2019 16:56:20
973,8 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 27.06.2019 14:48:30
6,7 MB
Решение № РД 24-79/24.06.2019 г.
публикуван на: 27.06.2019 14:48:30
4,4 MB

Краен срок за подаване на оферта

05.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.