Доставка на хранителни продукти за обекти към структури на Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на територията на Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия;
Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия;
Обособена позиция № 3: Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново – Млечни произведения

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №1
публикуван на: 05.01.2023 13:51:40
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 21.10.2019 13:47:57
254,9 KB
Договор от 16.10.2019 г. със "Стелит 1" ЕООД за обособена позиция №1
публикуван на: 21.10.2019 13:47:57
2,2 MB
Решение №РД 24-132 от 12.09.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №1
публикуван на: 12.09.2019 16:05:10
1,7 MB
Доклад от 04.09.2019 г.
публикуван на: 12.09.2019 16:05:10
1,5 MB
Протокол №3 от дата 04.09.2019 г.
публикуван на: 12.09.2019 16:05:10
1,5 MB
Протокол №2 от дата 27.08.2019 г.
публикуван на: 12.09.2019 16:05:10
1,6 MB
Протокол №1 от дата 18.07.2019 г.
публикуван на: 12.09.2019 16:05:10
1,4 MB
Съобщение с изх. №91-00-290/30.08.2019 г. на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 30.08.2019 16:03:05
1,3 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособени позиции №2 и №3
публикуван на: 22.07.2019 11:25:58
342,4 KB
Решение №РД 24-92 от 05.07.2019 г. за прекратяване на обособени позиции №2 и №3
публикуван на: 05.07.2019 15:32:28
1,5 MB
Решение № РД 24-68 от 11.06.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 14.06.2019 16:40:11
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 14.06.2019 16:40:11
472,9 KB
Документация и образци
публикуван на: 14.06.2019 16:40:11
685,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

16.07.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

16.07.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.