„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции”

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Позиция 1: „Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т. ,включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях , собственост на Община Велико Търново и нейните структури“

Позиция 2: „Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“

Позиция 3: „Извършване на технически прегледи на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново и сервизно обслужване на тахографската техника“

Услугите по обособена позиция №3 са възложени по реда на съответната и индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на договор за възлагане на обособената позиция на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Документация

Файл Размер
Решение № РД 24-72 от 17.06.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 20.06.2019 16:55:37
1,7 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 20.06.2019 16:55:37
3,5 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 20.06.2019 16:55:37
565,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

23.07.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

23.07.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.