Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче“ гр. Дебелец, Община Велико Търново.

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 09.12.2019 15:49:26
2,9 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 26.09.2019 16:24:29
388,1 KB
Договор от 20.09.2019 г. със "Стройко" ООД
публикуван на: 26.09.2019 16:24:29
1,0 MB
Решение №РД 24-124 от 26.08.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 27.08.2019 11:10:31
4,5 MB
Протокол №4 от дата 26.08.2019 г.
публикуван на: 27.08.2019 11:10:31
3,5 MB
Протокол №3 от дата 21.08.2019 г.
публикуван на: 27.08.2019 11:10:31
8,9 MB
Протокол №1 от дата 29.07.209 г.
публикуван на: 27.08.2019 11:10:31
3,6 MB
Съобщение с изх. №91-00-276/21.08.2019 г. на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 21.08.2019 15:45:32
819,1 KB
Протокол №2 от дата 01.08.2019 г.
публикуван на: 06.08.2019 09:46:58
5,7 MB
Съобщение №91-00-231 от 22.07.2019 г. за промяна на датата на отваряне на офертите
публикуван на: 22.07.2019 15:40:46
742,4 KB
Разяснение № 91-00-221/16.07.2019 г. по условията на обществената поръчка
публикуван на: 16.07.2019 15:40:58
1,2 MB
Разяснение №91-00-210/05.07.2019 г. по условията на обществената поръчка
публикуван на: 05.07.2019 15:45:19
1,5 MB
Образец №6 - индикативна КСС след Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 04.07.2019 16:40:09
50,0 KB
Решение №РД 24-90 от 04.07.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 04.07.2019 16:40:09
2,5 MB
Решение №РД 24-84/27.06.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 27.06.2019 15:50:04
3,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 27.06.2019 15:50:04
7,8 MB
Документация
публикуван на: 27.06.2019 15:50:04
428,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

24.07.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.07.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.