Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче“ гр. Дебелец, Община Велико Търново.

Статус: Отворена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Разяснение № 91-00-221/16.07.2019 г. по условията на обществената поръчка
публикуван на: 16.07.2019 15:40:58
1,2 MB
Разяснение №91-00-210/05.07.2019 г. по условията на обществената поръчка
публикуван на: 05.07.2019 15:45:19
1,5 MB
Образец №6 - индикативна КСС след Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 04.07.2019 16:40:09
50,0 KB
Решение №РД 24-90 от 04.07.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 04.07.2019 16:40:09
2,5 MB
Решение №РД 24-84/27.06.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 27.06.2019 15:50:04
3,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 27.06.2019 15:50:04
7,8 MB
Документация
публикуван на: 27.06.2019 15:50:04
428,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

24.07.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.07.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.