Почистване на нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 31.08.2021 16:54:05
783,4 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 30.09.2019 15:16:15
236,8 KB
Договор от 16.09.2019 г. с ЕТ "Пролет - Йордан Йорданов"
публикуван на: 30.09.2019 15:16:15
334,8 KB
Решение №РД 24-125 от 28.08.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 28.08.2019 14:42:25
429,1 KB
Протокол №3 от 14.08.2019 г.
публикуван на: 28.08.2019 14:42:25
511,9 KB
Протокол №2 от 30.07.2019 г.
публикуван на: 28.08.2019 14:42:25
542,8 KB
Протокол №1 от дата 23.07.2019 г.
публикуван на: 28.08.2019 14:42:25
305,4 KB
Съобщение №91-00-245 от 30.07.2019 г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
публикуван на: 30.07.2019 15:13:32
224,9 KB
Решение № РД 24-85 от 01.07.2019 г. за откриване на поръчка
публикуван на: 01.07.2019 16:54:01
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.07.2019 16:54:01
983,8 KB
Документация и образци
публикуван на: 01.07.2019 16:54:01
498,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.07.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.07.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.