Обява №ОБ-25 от дата 05.08.2019 г. с предмет: "Изготвяне на инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „работен проект“ и авторски надзор по обособени позиции".

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 05.08.2019 17:19

№ в РОП/ПОП: 9091067

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091067

Обособена позиция № 1: „Изготвяне на инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „работен проект“ и авторски надзор за създаване на център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства - „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места - осигуряващ дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни и други дейности”

Обособена позиция № 2: „Изготвяне на инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „работен проект“ и авторски надзор за създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения с капацитет 40 места“

Документация

Файл Размер
Договор от 05.09.2019 г. с "Дакарх" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 20.09.2019 16:18:11
2,6 MB
Договор от 02.09.2019 г. с "Дакарх" ЕООД за обособена позиция №1
публикуван на: 20.09.2019 16:18:11
2,7 MB
Протокол от дата 20.08.2019 г.
публикуван на: 26.08.2019 16:24:25
2,1 MB
Информация № 12-161-44 от 16.08.2019 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 16.08.2019 10:26:24
320,6 KB
Обява №ОБ-25 от 05.08.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 05.08.2019 17:23:45
1,7 MB
Информация №12-161-41 от 05.08.2019 г. за публикувана обява
публикуван на: 05.08.2019 17:23:45
77,7 KB
Документация и образци
публикуван на: 05.08.2019 17:23:45
297,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

19.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.