Услуга за разработване на проектно предложение по темата „Качество на въздуха“ на Петата покана по инициативата на Европейската комисия за Градски иновативни действия, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Статус: Възложена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 15.11.2019 15:48:41
391,0 KB
Договор от 24.10.2019 г. с "Еко Логистик А" ООД
публикуван на: 15.11.2019 15:48:41
1,3 MB
Решение №РД 24-149 от 10.10.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 10.10.2019 15:46:29
366,4 KB
Протокол №3 от 04.10.2019 г.
публикуван на: 10.10.2019 15:46:29
466,5 KB
Протокол №2 от дати 20.09.2019 г. и 30.09.2019 г.
публикуван на: 10.10.2019 15:46:29
470,8 KB
Протокол №1 от 11.09.2019 г.
публикуван на: 10.10.2019 15:46:29
345,1 KB
Съобщение № 91-00-336 от 01.10.2019 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 01.10.2019 15:12:43
270,4 KB
Разяснение №91-00-282/26.08.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 26.08.2019 16:34:17
317,1 KB
Решение №РД 24-121/21.08.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 21.08.2019 16:23:47
647,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 21.08.2019 16:23:47
406,4 KB
Документация
публикуван на: 21.08.2019 16:23:47
262,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

10.09.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.09.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.