"Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции".

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие;

Обособена позиция №2: Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”;

Обособена позиция №3: „Абонамент за услугата „Free Call“ план „План III“ посредством сайта www.freecallinc.com”. Услугата по обособена позиция №3 е възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на договор за възлагане на обособената позиция на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Във връзка с това, участниците не следва да подават оферти по тази обособена позиция.

Участниците могат да подадат оферта само за обособени позиции №1 и №2.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "А1 България" ЕАД, гр. София за обособена позиция №1
публикуван на: 19.01.2021 16:07:18
1,6 MB
Обявление за приключване на договор с "Българска телекомуникационна компания" ЕАД, гр. София за обособена позиция №2
публикуван на: 14.12.2020 16:28:29
1,6 MB
Договор от дата 06.12.2019 г. с "А1 България" ЕАД за обособена позиция №1
публикуван на: 27.12.2019 12:03:44
2,6 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 27.12.2019 12:03:44
1,8 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №2
публикуван на: 13.12.2019 11:34:10
1,7 MB
Договор от дата 15.11.2019 г. с "Българска телекомуникационна компания" ЕАД, гр. София за обособена позиция №2
публикуван на: 13.12.2019 11:34:10
8,1 MB
Решение №РД 24-159 от 24.10.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №1 и обособена позиция №2
публикуван на: 25.10.2019 10:42:07
3,3 MB
Протокол №4 от 21.10.2019 г. с оценъчни таблици
публикуван на: 25.10.2019 10:42:07
3,8 MB
Протокол №3 от 16.10.2019 г. с оценъчни таблици
публикуван на: 25.10.2019 10:42:07
4,7 MB
Протокол №1 от 03.10.2019 г.
публикуван на: 25.10.2019 10:42:07
2,1 MB
Съобщение с изх. №91-00-347/16.10.2019 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 16.10.2019 15:04:07
1,3 MB
Протокол №2 от дата 04.10.2019 г.
публикуван на: 07.10.2019 10:08:18
1,6 MB
Решение №РД 24-130/11.09.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 11.09.2019 15:56:10
2,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 11.09.2019 15:56:10
2,3 MB
Документация
публикуван на: 11.09.2019 15:56:10
368,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

02.10.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.10.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.