"Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции".

Статус: Отворена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие;

Обособена позиция №2: Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”;

Обособена позиция №3: „Абонамент за услугата „Free Call“ план „План III“ посредством сайта www.freecallinc.com”. Услугата по обособена позиция №3 е възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на договор за възлагане на обособената позиция на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Във връзка с това, участниците не следва да подават оферти по тази обособена позиция.

Участниците могат да подадат оферта само за обособени позиции №1 и №2.

Документация

Файл Размер
Решение №РД 24-130/11.09.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 11.09.2019 15:56:10
2,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 11.09.2019 15:56:10
2,3 MB
Документация
публикуван на: 11.09.2019 15:56:10
368,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

02.10.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.10.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.