„Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали по обособени позиции”

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Полиграфически услуги”;

Обособена позиция №2: „Изработка на рекламни материали”.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор със "Сира" ООД за обособена позиция №1
публикуван на: 09.12.2022 13:57:00
566,0 KB
Обявление за приключване на договор с "Кредо - 3М" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 08.08.2022 15:37:03
479,7 KB
Договор от дата 11.11.2019 г. с "Кредо - 3М" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 18.11.2019 14:26:58
6,1 MB
Договор от дата 11.11.2019 г. със "Сира" ООД за обособена позиция №1
публикуван на: 18.11.2019 14:26:58
5,7 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1 и обособена позиция №2
публикуван на: 18.11.2019 14:26:58
2,0 MB
Решение №РД 24-161 от 25.10.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №1 и обособена позиция №2
публикуван на: 28.10.2019 10:41:26
4,3 MB
Доклад от 23.10.2019 г.
публикуван на: 28.10.2019 10:41:26
2,0 MB
Протокол №4 от дата 23.10.2019 г.
публикуван на: 28.10.2019 10:41:26
2,4 MB
Протокол №3 от 18.10.2019 г.
публикуван на: 28.10.2019 10:41:26
4,5 MB
Протокол №1 от 01.10.2019 г.
публикуван на: 28.10.2019 10:41:26
1,8 MB
Съобщение с изх. №91-00-357/18.10.2019 г. по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения и провеждане на преговори
публикуван на: 18.10.2019 15:34:34
1,3 MB
Протокол №2 от дата 09.10.2019 г.
публикуван на: 09.10.2019 15:44:45
1,6 MB
Решение №РД 24-137/19.09.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 19.09.2019 14:19:03
2,2 MB
Покана с изх. №5300-17142-3/19.09.2019 г. за участие за обособена позиция №2 до "Кредо - 3М" ООД, гр. Габрово
публикуван на: 19.09.2019 14:19:03
8,2 MB
Покана с изх. №5300-3087-1/19.09.2019 г. за участие за обособена позиция №1 до "Сира" ООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 19.09.2019 14:19:03
8,1 MB
Приложения към Покани за участие за обособена позиция №1 и обособена позиция №2
публикуван на: 19.09.2019 14:19:03
374,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

30.09.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.09.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.