Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново”, по обособени позиции

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 12.09.2019 15:10

№ в РОП/ПОП: 9092430

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092430

Обособена позиция №1: Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в местен ежедневник във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” (като относно отдел „Управление на собствеността” ще се включва управление на общинската собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Строителство и устройство на територията”, дирекция „Проекти и програми”, дирекция „Бюджет и финанси”, общински предприятия, както и друга информация за нуждите на административни структури на Община Велико Търново;

Обособена позиция №2: Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местен ежедневник във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността“ (като относно отдел „Управление на собствеността“ ще се включва разпореждане на общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ и структурите към нея, дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и структурите към нея, дирекция „Административно обслужване“, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на административни структури на  Община Велико Търново;

Обособена позиция №3: Публикация на покана в „Държавен вестник“ във връзка с учредяване на организация за управление на Старопланински туристически район в Община Велико Търново;

Обособена позиция №4: Изготвяне и публикуване на прессъобщение в регионално и/или национално печатно издание (цветно и/ или черно-бяло) по проект “Изкуство и култура - общи  трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма”.

Услугите по обособени позиции №3 и №4 са възложени по реда на съответната и´ индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП.

За обособени позиции №3 и №4 не следва да се подават оферти.

Документация

Файл Размер
Договор от 29.11.2019 г. с "Янтрапрес" АД за обособена позиция №2
публикуван на: 10.12.2019 13:41:31
2,4 MB
Договор от 24.10.2019 г. с "Издателска къща Борба" АД за обособена позиция №1
публикуван на: 25.11.2019 15:55:57
771,3 KB
Протокол №2 от дата 15.10.2019 г.
публикуван на: 18.10.2019 14:26:29
6,6 MB
Протокол №1 от дата 01.10.2019 г.
публикуван на: 18.10.2019 14:26:29
7,1 MB
Информация № 12-161-47 от 25.09.2019 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 25.09.2019 09:11:38
821,8 KB
Обява №ОБ-27 от 12.09.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 12.09.2019 15:08:53
1,6 MB
Информация №12-161-45 от 12.09.2019 г. за публикувана обява
публикуван на: 12.09.2019 15:08:53
106,3 KB
Документация и приложения
публикуван на: 12.09.2019 15:08:53
309,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

30.09.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.09.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.