"Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново по позиции"

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на поцинковани кофи за събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра”;

Обособена позиция №2 „Доставка на кошчета за разделно събиране на отпадъци в офис среда”

Документация

Файл Размер
Документация и приложения
публикуван на: 06.11.2019 12:03:23
372,3 KB
Решение №РД 24-165/01.11.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 04.11.2019 11:54:10
1009,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 04.11.2019 11:54:10
410,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

06.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

06.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.