"Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново по позиции"

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на поцинковани кофи за събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра”;

Обособена позиция №2 „Доставка на кошчета за разделно събиране на отпадъци в офис среда”

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция №2
публикуван на: 29.01.2020 12:18:40
392,0 KB
Решение №РД 24-3 от 13.01.2020 г. за прекратяване на обособена позиция №2
публикуван на: 14.01.2020 09:40:50
4,1 MB
Доклад от 09.01.2020 г.
публикуван на: 14.01.2020 09:40:50
4,4 MB
Протокол №2 от 08.01.2020 г.
публикуван на: 14.01.2020 09:40:50
3,8 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 31.12.2019 13:22:31
302,4 KB
Протокол №1 от дата 09.12.2019 г.
публикуван на: 12.12.2019 15:49:17
3,9 MB
Решение №РД 24-198/11.12.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №1
публикуван на: 12.12.2019 15:49:17
2,4 MB
Документация и приложения
публикуван на: 06.11.2019 12:03:23
372,3 KB
Решение №РД 24-165/01.11.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 04.11.2019 11:54:10
1009,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 04.11.2019 11:54:10
410,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

06.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

06.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.