"Упражняване на авторски надзор за обект: "Възстановяване на каменен сводов мост над река Белица в град Дебелец".

Статус: Възложена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 28.11.2019 11:53:15
1,4 MB
Договор от дата 15.11.2019 г. с "Билдплан - 08" ЕООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 28.11.2019 11:53:15
4,5 MB
Решение №РД 24-168 от 04.11.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 04.11.2019 16:18:36
2,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

04.11.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

04.11.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.