„Доставка на природен газ за нуждите на Община Велико Търново и второстепенни разпоредители, находящи се в град Велико Търново“

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключени договори с "Овергаз Мрежи" АД, гр. София
публикуван на: 27.01.2022 10:34:11
513,3 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 03.02.2020 14:36:27
1,3 MB
Договори с "Овергаз Мрежи" АД, гр. София за обекти на дирекция ОМДС към Община Велико Търново
публикуван на: 03.02.2020 14:36:27
5,6 MB
Договори с "Овергаз Мрежи" АД, гр. София за обекти на ЦСУ към Община Велико Търново
публикуван на: 03.02.2020 14:36:27
4,3 MB
Договори с "Овергаз Мрежи" АД, гр. София за обекти на Община Велико Търново, ОП СИП и РБ "П. Р. Славейков", гр. Велико Търново
публикуван на: 03.02.2020 14:36:27
2,1 MB
Решение №РД 24-181 от 19.11.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 19.11.2019 16:14:51
2,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

19.11.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.11.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.