„Доставка на топлоенергия за нуждите на Община Велико Търново и второстепенни разпоредители, находящи се в град Велико Търново“

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Топлофикация - ВТ" АД
публикуван на: 14.02.2022 15:23:02
432,1 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 10.02.2020 11:34:51
1,3 MB
Договор от дата 22.01.2020 г. с "Топлофикация - ВТ" АД, гр. Велико Търново
публикуван на: 10.02.2020 11:34:51
5,6 MB
Решение №РД 24-182 от 19.11.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 19.11.2019 16:20:16
2,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

19.11.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.11.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.