"Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции"

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“;

Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт;

Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища;

Строителството по обособена позиция №2 и обособена позиция №3 се възлагат по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. Стойността на позициите не надхвърля 1 000 000,00 лв. и стойността, и възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.

Във връзка с гореизложеното, Възложителят ще възложи строителството по обособена позиция №2 и №3 на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, съобразно реда валиден за индивидуалната им стойност и участниците не следва да подават оферти за тези две позиции.

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка - няма възлагане за обособена позиция №1
публикуван на: 06.01.2020 12:12:10
2,3 MB
Решение №РД 24-199 от 16.12.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №1
публикуван на: 16.12.2019 16:57:51
1,3 MB
Разяснение по документация за участие
публикуван на: 03.12.2019 16:17:56
224,0 KB
Документация
публикуван на: 22.11.2019 13:49:15
2,5 MB
Решение №РД 24-179/18.11.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 21.11.2019 14:23:07
2,0 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 21.11.2019 14:23:07
4,7 MB

Краен срок за подаване на оферта

30.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.