"Доставка на книжка "Моето семейство" за 5-6 годишните деца в детските градини".

Статус: Изпълнена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор със СД "ВТ - КОМС - Издателство Слово - Крусев и сие", гр. Велико Търново
публикуван на: 07.02.2020 10:14:23
1,8 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 17.12.2019 16:00:19
1,4 MB
Договор от дата 11.12.2019 г. със СД "ВТ - КОМС - Издателство Слово - Крусев и сие", гр. Велико Търново
публикуван на: 17.12.2019 16:00:19
2,0 MB
Решение №РД 24-188 от 27.11.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 27.11.2019 16:23:45
2,1 MB

Краен срок за подаване на оферта

27.11.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.11.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.