Обява №ОБ-38 от 10.12.2019 г. с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт; Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища".

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 10.12.2019 16:02

№ в РОП/ПОП: 9095235

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095235

Обособена позиция №1, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от ППЗОП с остатъчна стойност на поръчката 1 787 400,00 лв. без ДДС, ще бъде обявена с отделна процедура - открита порцедура.

Документация

Файл Размер
Договор от 31.01.2020 г. с "Мистрал 7" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 02.03.2020 15:00:56
2,3 MB
Договор от 29.01.2020 с "Етра-Ел" ООД за обособена позиция №3
публикуван на: 02.03.2020 15:00:56
2,6 MB
Протокол от дата 03.01.2020 г.
публикуван на: 10.01.2020 16:02:49
3,0 MB
Уведомително писмо относно датата на отваряне на офертите
публикуван на: 31.12.2019 12:39:46
231,0 KB
Информация №12-161-70 от 23.12.2019 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 23.12.2019 10:33:01
298,7 KB
Обява №ОБ-38 от дата 10.12.2019 г. и Информация №12-161-66 от 10.12.2019 г. за публикувана обява
публикуван на: 10.12.2019 16:05:48
3,0 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 10.12.2019 16:05:48
4,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

27.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.