Упражняване на авторски надзор за обект: „Пешеходен мост над река Еньовица за вилна зона с. Габровци в кметство Габровци и подходите към мостовото съоръжение“.

Статус: Възложена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 28.02.2020 10:25:01
774,4 KB
Договор от дата 13.02.2020 г. с "Шейп консепт - архитектурна асоциация" ООД, гр. Пловдив
публикуван на: 28.02.2020 10:25:01
1,8 MB
Решение №РД 24-205 от 27.12.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 27.12.2019 16:09:51
2,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

27.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.