Осигуряване на охрана за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Охрана със сигнално - охранителна техника за нуждите на Община Велико Търново"; Обособена позиция 2 - „Извършване на инкасова дейност за нуждите на отдел Местни данъци и такси”

Статус: Изпълнена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 10.06.2022 14:22:58
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 20.03.2020 16:57:37
384,9 KB
Договор от 07.03.2020 г. с "Велттед секюрити" ЕООД за обособена позиция №1
публикуван на: 20.03.2020 16:57:37
2,1 MB
Решение за класиране №РД 24-22/21.02.2020 г.
публикуван на: 21.02.2020 16:32:04
1,5 MB
Доклад на комисията
публикуван на: 21.02.2020 16:32:04
207,1 KB
Протокол №3
публикуван на: 21.02.2020 16:32:04
88,5 KB
Протокол №2
публикуван на: 21.02.2020 16:32:04
58,3 KB
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 18.02.2020 17:17:06
739,1 KB
Протокол липсващи документи
публикуван на: 10.02.2020 13:32:05
1,5 MB
ЕЕДОП
публикуван на: 24.01.2020 17:27:47
77,2 KB
Технически спецификации
публикуван на: 24.01.2020 17:27:47
21,7 KB
Проект на договор СОТ-2020
публикуван на: 24.01.2020 17:27:47
148,5 KB
ПРИЛОЖЕНИЯ
публикуван на: 24.01.2020 17:27:47
37,2 KB
Покана до СОД-ВЕЛИКО ТЪНОВО ООД
публикуван на: 24.01.2020 17:27:47
1,8 MB
Покана до СОД ЦАРЕВЕЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД
публикуван на: 24.01.2020 17:27:47
1,8 MB
Покана до ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД
публикуван на: 24.01.2020 17:27:47
1,8 MB
Решение № РД 24-13/24.01.2020 г.
публикуван на: 24.01.2020 17:27:47
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

06.02.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

06.02.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.