"Строително-монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на община Велико Търново, по обособени позиции"

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“, гр. Велико Търново — УПИ III, кв. 153a, гр. Велико Търново“,

— обособена позиция № 2 „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ по разширение на съществуваща детска градина — УПИ III, кв. 153a, гр. Велико Търново“

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка
публикуван на: 26.03.2020 10:51:57
919,8 KB
Решение №РД 24-28 от дата 04.03.2020 г. за прекратяване на обществената поръчка
публикуван на: 04.03.2020 14:33:35
1,6 MB
Решение № РД 24-20 от 18.02.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 20.02.2020 15:56:45
1,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 20.02.2020 15:56:45
388,9 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 20.02.2020 15:56:45
554,7 KB
Приложение към обособена позиция № 1 - Архитектурно заснемане на сградата
публикуван на: 20.02.2020 15:56:45
725,9 KB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Архитектура" - 1
публикуван на: 20.02.2020 15:56:45
8,5 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Архитектура" - 2
публикуван на: 20.02.2020 15:56:45
7,1 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Конструкции" - 1
публикуван на: 20.02.2020 15:56:45
8,3 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Конструкции" - 2
публикуван на: 20.02.2020 15:56:45
6,0 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Електро"
публикуван на: 20.02.2020 15:56:45
5,4 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "ОВК"
публикуван на: 20.02.2020 15:56:45
7,1 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "ВиК"
публикуван на: 20.02.2020 15:56:45
4,1 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Енергийна ефективност"
публикуван на: 20.02.2020 15:56:45
2,3 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Пожарна безопасност"
публикуван на: 20.02.2020 15:56:45
6,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

24.03.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.03.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.