"Изготвяне на технически проект за сграда – Експо център и упражняване на авторски надзор, във връзка с проведен конкурс за проект"

Статус: Възложена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Договор за подизпълнение
публикуван на: 14.05.2020 14:23:40
1,9 MB
Договор за проектиране
публикуван на: 07.05.2020 11:01:29
2,9 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 07.05.2020 11:01:29
257,9 KB
Становище за осъществен контрол от АОП
публикуван на: 02.04.2020 16:21:15
81,4 KB
Решение за класиране №РД 24-26/25.02.2020 г.
публикуван на: 25.02.2020 16:29:21
1,5 MB
Доклад на комисията
публикуван на: 25.02.2020 16:29:21
1,5 MB
Протокол на комисията
публикуван на: 25.02.2020 16:29:21
1,4 MB
espd-request-bg
публикуван на: 18.02.2020 17:10:01
76,5 KB
espd-request-eng
публикуван на: 18.02.2020 17:10:01
74,3 KB
Договор_CONTRACT_EN_BG
публикуван на: 18.02.2020 17:10:01
107,3 KB
Annex 03_Template No. 3
публикуван на: 18.02.2020 17:10:01
33,0 KB
Анекс 03_БГ
публикуван на: 18.02.2020 17:10:01
14,5 KB
Annex 02_Template No. 2
публикуван на: 18.02.2020 17:10:01
33,0 KB
Анекс 02_БГ_15.02.2020
публикуван на: 18.02.2020 17:10:01
36,0 KB
Приложениe1_Annex 1
публикуван на: 18.02.2020 17:10:01
410,5 KB
Покана №94КК-9402-1/18.02.2020 г.
публикуван на: 18.02.2020 17:10:01
2,4 MB
Решение за откриване на процедура №РД 24-18/18.02.2020 г.
публикуван на: 18.02.2020 17:10:01
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

24.02.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.02.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.