Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на подчинени структури на Община Велико Търново

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 08.04.2022 11:18:24
457,2 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 19.03.2020 14:08:32
388,0 KB
Договор от 19.02.2020 г. с "Тера Корп" ЕООД
публикуван на: 19.03.2020 14:08:32
1,6 MB
Решение №РД 24-15 от 04.02.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 04.02.2020 16:51:44
2,4 MB

Краен срок за подаване на оферта

04.02.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

04.02.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.