„Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико Търново”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Д.Д.Д. - 1" ООД, гр. София
публикуван на: 20.07.2022 15:20:01
613,0 KB
Допълнително споразумение от дата 02.03.2021 г. с "Д.Д.Д. - 1" ООД, гр. София
публикуван на: 15.03.2021 10:38:26
1,3 MB
Обявление за изменение
публикуван на: 15.03.2021 10:38:26
592,6 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 08.06.2020 14:03:52
767,1 KB
Договор от 27.05.2020 г. с "Д.Д.Д. - 1" ООД, гр. София
публикуван на: 08.06.2020 14:03:52
7,2 MB
Решение № РД 24-67 от 07.05.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 07.05.2020 15:17:03
834,2 KB
Доклад от 04.05.2020 г. на комисията
публикуван на: 07.05.2020 15:17:03
821,0 KB
Протокол № 4 от 04.05.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.05.2020 15:17:03
1,6 MB
Протокол № 3 от 28.04.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.05.2020 15:17:03
2,1 MB
Протокол № 1 от 16.03.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.05.2020 15:17:03
1,6 MB
Съобщение с изх. №91-00-162/28.04.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 28.04.2020 15:57:45
1,3 MB
Протокол №2 от дата 19.03.2020 г.
публикуван на: 19.03.2020 15:20:52
1,7 MB
Решение №РД 24-16/05.02.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 10.02.2020 13:53:06
2,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 10.02.2020 13:53:06
2,0 MB
Документация
публикуван на: 10.02.2020 13:53:06
460,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.03.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.03.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.