Обява №ОБ-2 от дата 06.02.2020 г. с предмет: "Доставка и монтаж на асансьорна уредба за обект Детска градина "Шареният замък" гр. Велико Търново".

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 06.02.2020 15:58

№ в РОП/ПОП: 9096217

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096217

Документация

Файл Размер
Договор от 11.06.2020 г. с "Планекс Инфраструктура" ЕООД
публикуван на: 14.07.2020 12:31:19
1,8 MB
Договор с подизпълнител
публикуван на: 14.07.2020 12:31:19
466,6 KB
Протокол от дати 25.02.2020 г. и 21.04.2020 г.
публикуван на: 22.04.2020 11:34:03
949,1 KB
Информация №12-161-5/18.02.2020 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 18.02.2020 10:28:01
278,5 KB
Обява №ОБ-2 от дата 06.02.2020 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 06.02.2020 16:10:18
739,0 KB
Информация №12-161-4 от дата 06.02.2020 г. за публикувана обява
публикуван на: 06.02.2020 16:10:18
311,3 KB
Приложение №1.4 към Техническата спецификация
публикуван на: 06.02.2020 16:10:18
5,1 MB
Приложение №1.3 към Техническата спецификация
публикуван на: 06.02.2020 16:10:18
1,7 MB
Приложение №1.2 към Техническата спецификация
публикуван на: 06.02.2020 16:10:18
4,8 MB
Приложение №1.1 към Техническата спецификация
публикуван на: 06.02.2020 16:10:18
5,0 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 06.02.2020 16:10:18
157,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

21.02.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.02.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.