„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Велико Търново“

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 08.03.2022 14:14:34
1,5 MB
Обявление за изменение
публикуван на: 14.06.2021 14:50:26
363,1 KB
Допълнително споразумение
публикуван на: 14.06.2021 14:50:26
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 08.07.2020 15:45:30
391,9 KB
Договор от 01.07.2020 г. с "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕАД
публикуван на: 08.07.2020 15:45:30
584,9 KB
Решение № РД 24-66 от 07.05.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 07.05.2020 15:44:15
296,9 KB
Доклад от 04.05.2020 г. на комисията
публикуван на: 07.05.2020 15:44:15
417,9 KB
Протокол № 3 от 04.05.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.05.2020 15:44:15
226,3 KB
Протокол № 2 от 24.04.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.05.2020 15:44:15
1,2 MB
Протокол № 1 от 27.03.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.05.2020 15:44:15
277,3 KB
Съобщение №91-00-163 от 28.04.2020 г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
публикуван на: 28.04.2020 16:04:55
79,3 KB
Разяснение №91-00-64 от 02.03.2020 г. по документацията
публикуван на: 02.03.2020 14:36:54
1,4 MB
Документация и образи
публикуван на: 21.02.2020 11:17:03
1,7 MB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 21.02.2020 11:17:03
407,2 KB
Решение № РД 24-17/18.02.2020 г.
публикуван на: 21.02.2020 11:17:03
2,8 MB

Краен срок за подаване на оферта

26.03.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.03.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.