Строително монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“ — УПИ III, кв. 153a, гр. Велико Търново“,

— обособена позиция № 2 „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ по разширение на съществуваща детска градина — УПИ III, кв. 153a, гр. Велико Търново“

Документация

Файл Размер
Решение № РД 24-37 от 17.03.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
1,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
389,3 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
554,3 KB
Разрешение за строеж и заповед
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
2,9 MB
Приложение към обособена позиция № 1 - Архитектурно заснемане на сградата
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
725,9 KB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Архитектура" - 1
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
8,5 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Архитектура" - 2
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
7,1 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Конструкции" - 1
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
8,3 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Конструкции" - 2
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
6,0 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Електро"
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
5,4 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "ОВК"
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
7,1 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "ВиК"
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
4,1 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Енергийна ефективност"
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
2,3 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Пожарна безопасност"
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
6,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

21.04.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.04.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.