Строително монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“ — УПИ III, кв. 153a, гр. Велико Търново“,

— обособена позиция № 2 „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ по разширение на съществуваща детска градина — УПИ III, кв. 153a, гр. Велико Търново“

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №2
публикуван на: 08.10.2020 14:09:51
364,6 KB
Договор от 16.09.2020 г. със "Стима" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 08.10.2020 14:09:51
2,9 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 18.09.2020 14:52:27
365,0 KB
Съобщение №53-3124-2 от 31.08.2020 г. до "Латстрой 1" ЕООД по чл.43, ал.4 от ЗОП
публикуван на: 31.08.2020 16:55:15
1,4 MB
Съобщение №53-1872-3 от 28.08.2020 г. до "Йорданов инженеринг" ЕООД по чл.43, ал.4 от ЗОП
публикуван на: 28.08.2020 15:39:47
1,4 MB
Решение №РД 24-113 от 18.08.2020 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №2
публикуван на: 18.08.2020 16:57:38
1,5 MB
Решение №РД 24-112 от 18.08.2020 г. за прекратяване на обособена позиция №1
публикуван на: 18.08.2020 16:57:38
2,2 MB
Доклад от дата 14.08.2020 г
публикуван на: 18.08.2020 16:57:38
3,0 MB
Протокол №4 от дата 10.08.2020 г.
публикуван на: 18.08.2020 16:57:38
1,5 MB
Протокол №3 от дата 03.08.2020 г.
публикуван на: 18.08.2020 16:41:54
2,7 MB
Протокол №1 от дата 26.05.2020 г.
публикуван на: 18.08.2020 16:41:54
1,7 MB
Съобщение №91-00-258 от 05.08.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 05.08.2020 15:53:06
1,4 MB
Протокол №2 от дата 08.06.2020 г.
публикуван на: 11.06.2020 16:34:59
1,9 MB
Съобщение №91-00-180 от 19.05.2020 г. относно промяна на датата за отваряне на офертите
публикуван на: 19.05.2020 16:34:39
1,4 MB
Разяснение № 91-00-176 от 14.05.2020 г. по документацията за обществена поръчка
публикуван на: 14.05.2020 15:29:23
1,4 MB
Разяснение № 91-00-154 от 21.04.2020 г. по документацията за обществена поръчка
публикуван на: 21.04.2020 16:19:48
276,8 KB
Решение № РД 24-56 от 10.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информция
публикуван на: 13.04.2020 12:14:44
1,5 MB
Разяснение № 91-00-125 от 10.04.2020 г. по документацията за обществена поръчка
публикуван на: 10.04.2020 17:10:13
1,4 MB
Разяснение № 91-00-122 от 06.04.2020 г. по документацията за обществена поръчка
публикуван на: 06.04.2020 16:45:56
236,1 KB
Решение № РД 24-37 от 17.03.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
1,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
389,3 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
554,3 KB
Разрешение за строеж и заповед
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
2,9 MB
Приложение към обособена позиция № 1 - Архитектурно заснемане на сградата
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
725,9 KB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Архитектура" - 1
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
8,5 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Архитектура" - 2
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
7,1 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Конструкции" - 1
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
8,3 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Конструкции" - 2
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
6,0 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Електро"
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
5,4 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "ОВК"
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
7,1 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "ВиК"
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
4,1 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Енергийна ефективност"
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
2,3 MB
Приложение към обособена позиция № 2 - Технически проект част "Пожарна безопасност"
публикуван на: 20.03.2020 16:02:59
6,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

22.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.05.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.