"Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“

Статус: Възложена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 17.08.2020 10:31:00
1,4 MB
Договор от 16.07.2020 г. с "Мистрал 7" ООД
публикуван на: 17.08.2020 10:31:00
2,4 MB
Решение №РД 24-91/24.06.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 24.06.2020 15:47:30
777,8 KB
Доклад от дата 15.06.2020 г.
публикуван на: 24.06.2020 15:47:30
5,5 MB
Протокол №2 от дати 09.06.2020 г. и 12.06.2020 г.
публикуван на: 24.06.2020 15:47:30
3,7 MB
Съобщение №91-00-192 от 09.06.2020 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 09.06.2020 15:54:56
1,4 MB
Протокол №1 от дати 22.05.2020 г. и 26.05.2020 г.
публикуван на: 27.05.2020 14:51:28
1,6 MB
Съобщение относно промяна в сроковете за подаване и отваряне на офертите
публикуван на: 15.04.2020 13:58:18
1,4 MB
Решение № РД 24-45 от 18.03.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 18.03.2020 18:27:29
1,2 MB
Покана за участие с изх. № 5300-13903-1 от 18.03.2020 г. до "ТЕРА" ООД
публикуван на: 18.03.2020 18:27:29
6,2 MB
Покана за участие с изх. № 5300-21440-1 от 18.03.2020 г. до "МИСТРАЛ 7" ООД
публикуван на: 18.03.2020 18:27:29
6,2 MB
Покана за участие с изх. № 5300-18855-1 от 18.03.2020 г. до "ЕНЕЛ СТРОЙ" ООД
публикуван на: 18.03.2020 18:27:29
6,2 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 18.03.2020 18:27:29
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

21.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.05.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.