"Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“

Статус: Отворена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Решение № РД 24-45 от 18.03.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 18.03.2020 18:27:29
1,2 MB
Покана за участие с изх. № 5300-13903-1 от 18.03.2020 г. до "ТЕРА" ООД
публикуван на: 18.03.2020 18:27:29
6,2 MB
Покана за участие с изх. № 5300-21440-1 от 18.03.2020 г. до "МИСТРАЛ 7" ООД
публикуван на: 18.03.2020 18:27:29
6,2 MB
Покана за участие с изх. № 5300-18855-1 от 18.03.2020 г. до "ЕНЕЛ СТРОЙ" ООД
публикуван на: 18.03.2020 18:27:29
6,2 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 18.03.2020 18:27:29
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

21.04.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.04.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.