"Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново“

Статус: Прекратена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка
публикуван на: 21.07.2020 12:07:12
390,1 KB
Решение №РД 24-93 от 02.07.2020 г. за прекратяване на процедура
публикуван на: 03.07.2020 11:17:29
475,0 KB
Протокол №3 от дата 02.07.2020 г.
публикуван на: 03.07.2020 11:17:29
619,4 KB
Протокол №1 от дата 18.05.2020 г.
публикуван на: 03.07.2020 11:17:29
683,3 KB
Протокол №2 от дата 15.06.2020 г.
публикуван на: 18.06.2020 14:28:12
626,2 KB
Съобщение №91-00-177 от 15.05.2020 г. относно промяна на часа за отваряне на офертите
публикуван на: 15.05.2020 14:55:43
78,5 KB
Решение № РД 24-62 от 21.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информция
публикуван на: 21.04.2020 16:36:30
567,0 KB
Решение № РД 24-54 от 08.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информция
публикуван на: 08.04.2020 16:59:05
1,6 MB
Разяснение №91-00-114 от 30.03.2020 г. по документацията за участие
публикуван на: 30.03.2020 16:39:02
1,4 MB
Решение № РД 24-43 от 18.03.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 18.03.2020 18:40:34
206,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 18.03.2020 18:40:34
403,4 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 18.03.2020 18:40:34
448,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

15.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.05.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.