"Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново“

Статус: Отворена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Разяснение №91-00-114 от 30.03.2020 г. по документацията за участие
публикуван на: 30.03.2020 16:39:02
1,4 MB
Решение № РД 24-43 от 18.03.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 18.03.2020 18:40:34
206,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 18.03.2020 18:40:34
403,4 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 18.03.2020 18:40:34
448,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

08.04.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

08.04.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.