Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“.

Статус: Отворена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Покана с изх. №91-00-164/29.04.2020 г. до "Джамбо 33" ЕООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 29.04.2020 17:07:25
6,5 MB
Покана с изх. №91-00-164/29.04.2020 г. до "Пътни строежи - Велико Търново" АД, гр. Велико Търново
публикуван на: 29.04.2020 17:07:25
6,5 MB
Покана с изх. №91-00-164/29.04.2020 г. до "Стройко" ООД, гр. Трявна
публикуван на: 29.04.2020 17:07:25
6,5 MB
Решение №РД 24-65 от 29.04.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 29.04.2020 17:07:25
1,2 MB
Документация и образци
публикуван на: 29.04.2020 17:07:25
3,7 MB

Краен срок за подаване на оферта

29.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.05.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.