Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“.

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 19.12.2023 15:42:44
897,5 KB
Обявление за изменение
публикуван на: 03.07.2023 12:01:36
363,1 KB
Допълнително споразумение №2 от 29.05.2023 г. с "Пътни строежи - Велико Търново" ЕАД
публикуван на: 03.07.2023 12:01:36
636,4 KB
Обявление за изменение
публикуван на: 15.05.2023 13:19:04
191,4 KB
Допълнително споразумение №1 от 09.05.2023 г. с "Пътни строежи - Велико Търново" АД
публикуван на: 15.05.2023 13:19:04
1,7 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 31.08.2020 16:31:14
1,3 MB
Договор от 31.07.2020 г. с "Пътни строежи - Велико Търново" АД
публикуван на: 31.08.2020 16:31:14
3,3 MB
Решение №РД 24-96 от 15.07.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 15.07.2020 12:07:21
625,6 KB
Доклад от дата 03.07.2020 г.
публикуван на: 15.07.2020 12:07:21
4,3 MB
Протокол №2 от дата 29.06.2020 г. и от дата 02.07.2020 г.
публикуван на: 15.07.2020 12:07:21
2,9 MB
Съобщение с изх. №91-00-220/29.06.2020 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 29.06.2020 16:03:39
233,0 KB
Протокол от дати 02.06.2020 г. и 16.06.2020 г.
публикуван на: 17.06.2020 12:00:08
1,6 MB
Покана с изх. №91-00-164/29.04.2020 г. до "Джамбо 33" ЕООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 29.04.2020 17:07:25
6,5 MB
Покана с изх. №91-00-164/29.04.2020 г. до "Пътни строежи - Велико Търново" АД, гр. Велико Търново
публикуван на: 29.04.2020 17:07:25
6,5 MB
Покана с изх. №91-00-164/29.04.2020 г. до "Стройко" ООД, гр. Трявна
публикуван на: 29.04.2020 17:07:25
6,5 MB
Решение №РД 24-65 от 29.04.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 29.04.2020 17:07:25
1,2 MB
Документация и образци
публикуван на: 29.04.2020 17:07:25
3,7 MB

Краен срок за подаване на оферта

29.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.05.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.