Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на територията на община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Велико Търново“.
Обособена позиция № 2 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на територията на град Велико Търново.”
Обособена позиция № 3 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Арбанаси“.
Обособена позиция № 4 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Дичин“.
Обособена позиция № 5 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Къпиново“.
Обособена позиция № 6 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Никюп“.
Обособена позиция № 7 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Ново село“.
Обособена позиция № 8 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Плаково“.
Обособена позиция № 9 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Присово“.
Обособена позиция № 10 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Пчелище“.
Обособена позиция № 11 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Хотница“.
Обособена позиция № 12 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Шереметя“.
Обособена позиция № 13 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Церова кория“.
Обособена позиция № 14 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Беляковец“.
Обособена позиция № 15 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Русаля“.
Обособена позиция № 16 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Момин сбор“.
Обособена позиция № 17 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Балван“.
Обособена позиция № 18 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Ветринци“.
Обособена позиция № 19 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Емен“.
Обособена позиция № 20 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Буковец“.
Обособена позиция № 21 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Велчево“.
Обособена позиция № 22 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Миндя“.
Обособена позиция № 23 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Водолей“.
Обособена позиция № 24 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Малки чифлик“.
Обособена позиция № 25 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Пушево“.
Обособена позиция № 26 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Шемшево“.
Обособена позиция № 27 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Леденик“.

Всеки участник може да подаде оферта, само за една позиция: само за обособена позиция № 1 или само за обособена позиция № 2. Обособени позиции № 3-27 включително, на основание чл.21, ал. 6 от ЗОП, ще бъдат възложени по реда валиден за индивидуалната огнозна стойност, тъй като стойността на съответната позиция не надхвърля 156 464 лв. без ДДС, като общата прогнозна стойност на тези позиции не надхвърля 20% от общата прогнозна стойност на поръчката. За тези ОП не следва да се подават оферти. Остатъчната стойност на поръчката след отделянето на позиции № 3-27 е 2 700 000 лева без ДДС.

Файл Размер
Обявление за приключване на договор от 12.11.2020 г. с "Нелсен - чистота" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 06.12.2022 16:41:26
480,4 KB
Обявление за приключване на договор от 17.11.2020 г. с "Пътни стоежи - Велико Търново" АД за обособена позиция №1
публикуван на: 06.12.2022 16:41:26
475,5 KB
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №1 и №2
публикуван на: 04.12.2020 11:51:39
410,2 KB
Договор от 12.11.2020 г. с "Нелсен - чистота" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 04.12.2020 11:51:39
610,1 KB
Договор от 17.11.2020 г. с "Пътни стоежи - Велико Търново" АД за обособена позиция №1
публикуван на: 04.12.2020 11:51:39
1,0 MB
Решение №РД 24-133 от 30.09.2020 г. за определяне на изпълнител за обособени позиции №1 и №2
публикуван на: 30.09.2020 16:38:15
156,4 KB
Доклад от дата 25.09.2020 г.
публикуван на: 30.09.2020 16:38:15
256,0 KB
Протокол №4 от дата 25.09.2020 г.
публикуван на: 30.09.2020 16:38:15
437,0 KB
Протокол №3 от дата 25.09.2020 г.
публикуван на: 30.09.2020 16:38:15
834,2 KB
Протокол №1 от дата 23.06.2020 г.
публикуван на: 30.09.2020 16:38:15
221,8 KB
Съобщение №91-00-322 от 18.09.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 18.09.2020 14:58:49
78,3 KB
Протокол №2 от дата 14.09.2020 г.
публикуван на: 14.09.2020 16:25:02
405,2 KB
Разяснение №91-00-196 от 11.06.2020 г. по документацията за участие
публикуван на: 11.06.2020 16:20:47
87,5 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 20.05.2020 15:19:50
1,0 MB
Решение РД 24-74 от 15.05.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 18.05.2020 16:10:15
275,1 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 18.05.2020 16:10:15
426,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.06.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.06.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.