Доставка на познавателни книжки и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2020/2021 година по обособени позиции.

Статус: Изпълнена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: Познавателни книжки, издадени от Издателство СД „ВТ – КОМС – Издателство Слово – Крусев и сие”;

Обособена позиция №2: Познавателни книжки, издадени от „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД;

Обособена позиция №3: Познавателни книжки, издадени от Издателство „Просвета – София” АД;

Обособена позиция №4: Познавателни книжки, издадени от Издателство „Изкуства” ЕООД;

Обособена позиция №5: Познавателни книжки, издадени от Издателство „Бит и техника” ООД;

Обособена позиция №6: Учебни помагала по английски език за децата от ІV група в детските градини в град Велико Търново, ДГ „Пламъче”, гр. Дебелец и ДГ „Надежда”, гр. Килифарево.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Изкуства" ЕООД, гр. София за обособена позиция №4
публикуван на: 23.10.2020 11:37:16
1,6 MB
Обявление за приключване на договор със СД "ВТ - КОМС - Издателство Слово - Крусев и сие", гр. Велико Търново за обособена позиция №1
публикуван на: 29.09.2020 15:26:12
1,6 MB
Обявление за приключване на договор със "С.А.Н. - ПРО" ООД, гр. Варна за обособена позиция №6
публикуван на: 23.09.2020 14:21:34
548,1 KB
Обявление за приключване на договор с "Бит и Техника" ООД, гр. Варна за обособена позиция №5
публикуван на: 23.09.2020 14:21:34
546,2 KB
Обявление за приключване на договор с "Клет България" ООД, гр. София за обособена позиция №2
публикуван на: 23.09.2020 14:21:34
549,3 KB
Обявление за приключване на договор с "Просвета - София" АД, гр. София за обособена позиция №3
публикуван на: 23.09.2020 14:21:34
1,6 MB
Обявление за възложена поръчка - обособени позиции №№1-6
публикуван на: 09.06.2020 15:03:38
1,6 MB
Договор от дата 29.05.2020 г. със "С.А.Н. - ПРО" ООД, гр. Варна за обособена позиция №6
публикуван на: 09.06.2020 15:03:38
1,6 MB
Договор от дата 01.06.2020 г. с "Бит и Техника" ООД, гр. Варна за обособена позиция №5
публикуван на: 09.06.2020 15:03:38
1,6 MB
Договор от дата 01.06.2020 г. с "Изкуства" ЕООД, гр. София за обособена позиция №4
публикуван на: 09.06.2020 15:03:38
1,6 MB
Договор от дата 29.05.2020 г. с "Просвета - София" АД, гр. София за обособена позиция №3
публикуван на: 09.06.2020 15:03:38
1,6 MB
Договор от дата 29.05.2020 г. с "Клет България" ООД, гр. София за обособена позиция №2
публикуван на: 09.06.2020 15:03:38
1,6 MB
Договор от дата 29.05.2020 г. със СД "ВТ - КОМС - Издателство Слово - Крусев и сие", гр. Велико Търново за обособена позиция №1
публикуван на: 09.06.2020 15:03:38
1,6 MB
Решение №РД 24-75 от 18.05.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 18.05.2020 15:25:11
1,8 MB

Краен срок за подаване на оферта

18.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.05.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.