Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище. Обособена позиция 2: Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII. Обособена позиция 3: Изграждането на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за обект в село Церова кория, местност Иванова чешма, във връзка с изграждане на 4 (четири) броя сгради за Център за грижи за лица с умствена изостаналост. Обособена позиция 4: Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности по заявка.

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 05.06.2020 11:18

№ в РОП/ПОП: 00073-2020-0031

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=980225&mode=view

Документация

Файл Размер
Документация и образи
публикуван на: 05.06.2020 11:28:17
476,3 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 05.06.2020 11:28:17
576,7 KB
Решение №РД 24-79/02.06.2020 г.
публикуван на: 05.06.2020 11:28:17
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

08.07.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

08.07.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.