Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“.

Статус: Прекратена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка
публикуван на: 03.09.2020 11:13:26
1,3 MB
Решение №РД 24-111 от 14.08.2020 г. за прекратяване на процедура
публикуван на: 14.08.2020 15:30:18
572,0 KB
Решение №РД 24-102 от дата 03.08.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 03.08.2020 16:47:01
637,2 KB
Доклад от дата 03.08.2020 г.
публикуван на: 03.08.2020 16:47:01
4,5 MB
Протокол от дати 30.06.2020 г., 28.07.2020 г. и 03.08.2020 г.
публикуван на: 03.08.2020 16:47:01
4,0 MB
Съобщение с изх. №91-00-253/29.07.2020 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 29.07.2020 11:26:10
226,1 KB
Решение №РД 24-81 от 09.06.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 09.06.2020 16:52:35
1,2 MB
Покана с изх. №91-00-193/09.06.2020 г. до "Скорпион Инвестстрой" ЕООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 09.06.2020 16:52:35
5,0 MB
Покана с изх. №91-00-193/09.06.2020 г. до "Инфраинженеринг - ДБ" ЕООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 09.06.2020 16:52:35
6,2 MB
Покана №91-00-193/09.06.2020 г. до "Димас" АД, гр. Габрово
публикуван на: 09.06.2020 16:52:35
6,3 MB
Документация и образци
публикуван на: 09.06.2020 16:52:35
2,7 MB

Краен срок за подаване на оферта

29.06.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.06.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.