Обява №ОБ-12 от 09.06.2020 г. с предмет: "Изпълнение на СМР за обект: „Преместваема конструкция за покритие на сцената на Летен театър в парк „Марно поле“, гр. Велико Търново"

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 09.06.2020 16:59

№ в РОП/ПОП: 9099366

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099366

Документация

Файл Размер
Съобщение с изх. №91-00-249/24.07.2020 г. за прекратявена на обществената поръчка
публикуван на: 24.07.2020 16:21:02
405,2 KB
Протокол №2 от дата 21.07.2020 г.
публикуван на: 23.07.2020 15:43:16
774,1 KB
Протокол №1 от дата 29.06.2020 г.
публикуван на: 23.07.2020 15:43:16
790,3 KB
Информация с изх. № 12-161-26 от 23.06.2020 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 23.06.2020 13:19:47
368,7 KB
Обява №ОБ-12 от дата 09.06.2020 г. и Информация №12-161-20 от 09.06.2020 г. за публикувана обява
публикуван на: 09.06.2020 16:59:30
2,1 MB
Проекти част Пожарна безопасност
публикуван на: 09.06.2020 16:59:30
1,7 MB
Проекти част План за безопасност и здраве
публикуван на: 09.06.2020 16:59:30
3,4 MB
Доклад за оценка на съответствието на част Конструктивна
публикуван на: 09.06.2020 16:59:30
1,5 MB
Проекти част Конструктивна
публикуван на: 09.06.2020 16:59:30
7,9 MB
Проекти част Архитектура
публикуван на: 09.06.2020 16:59:30
2,2 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 09.06.2020 16:59:30
276,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

26.06.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.06.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.