„Извършване на транспортни услуги и наем на специализирана техника за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Oбособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Случаен автобусен превоз“;

Обособена позиция № 2 – „Превоз на товари и наем на специализирана техника“ и

Обособена позиция № 3 – „Наем на миячни машини (водоноски) за нуждите на ОП „Зелени системи“ за районите на кв. „Бузлуджа”, кв. „Зона Б” и кв. „Чолаковци“ в гр. Велико Търново“

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор от 03.09.2020 г. с ЕТ "Надежда - Надежда Христова" за обособена позиция № 2
публикуван на: 14.10.2022 16:47:56
672,7 KB
Обявление за приключване на договор от 03.09.2020 г. с ЕТ "Надежда - Надежда Христова" за обособена позиция № 1
публикуван на: 14.10.2022 16:47:56
674,7 KB
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции № 1 и № 2
публикуван на: 17.09.2020 14:06:26
587,2 KB
Договор от 03.09.2020 г. с ЕТ "Надежда - Надежда Христова" за обособена позиция № 2
публикуван на: 17.09.2020 14:06:26
2,1 MB
Договор от 03.09.2020 г. с ЕТ "Надежда - Надежда Христова" за обособена позиция № 1
публикуван на: 17.09.2020 14:06:26
2,1 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция № 3
публикуван на: 04.09.2020 10:53:18
438,8 KB
Решение № РД 24-107 от 12.08.2020 г. за прекратяване на обособена позиция № 3
публикуван на: 14.08.2020 15:31:53
250,1 KB
Решение № РД 24-106 от 12.08.2020 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2
публикуван на: 14.08.2020 15:31:53
503,3 KB
Доклад от 06.08.2020 г. на комисията
публикуван на: 14.08.2020 15:31:53
445,3 KB
Протокол № 3 от 06.08.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.08.2020 15:31:53
579,1 KB
Протокол № 2 от 03.08.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.08.2020 15:31:53
1,0 MB
Протокол № 1 от 21.07.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.08.2020 15:31:53
206,3 KB
Съобщение № 91-00-256 от 03.08.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 03.08.2020 16:43:23
119,1 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 16.06.2020 16:40:29
414,7 KB
Решение № РД 24-83 от 11.06.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 15.06.2020 15:01:35
1,7 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 15.06.2020 15:01:35
905,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

17.07.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

17.07.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.