Обява №ОБ-13 от дата 12.06.2020 г. с предмет: „Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“, гр. Велико Търново, по ежедневен график”.

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 12.06.2020 11:52

№ в РОП/ПОП: 9099598

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099598

Документация

Файл Размер
Договор от дата 06.07.2020 г. с "Ел Строй Инженеринг - 2015" ООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 15.07.2020 10:20:04
2,9 MB
Протокол от дата 29.06.2020 г.
публикуван на: 01.07.2020 09:45:15
2,0 MB
Информация №12-161-25 от дата 23.06.2020 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 23.06.2020 09:25:07
280,4 KB
Обява №ОБ-13 от 12.06.2020 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 12.06.2020 11:55:54
2,0 MB
Информация №12-161-21 от 12.06.2020 г. за публикувана обява
публикуван на: 12.06.2020 11:55:54
276,6 KB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 12.06.2020 11:55:54
149,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

26.06.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.06.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.