Обява № ОБ-14 от 12.06.2020 г. с предмет "Доставка и монтаж на 4 (четири) броя подемници във връзка с проект "Социализация на хора с увреждания чрез достъпна архитектурна среда" в Изложбени зали "Рафаел Михайлов"

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 12.06.2020 17:26

№ в РОП/ПОП: 9099801

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099801

Документация

Файл Размер
Договор от 21.08.2020 г. с "Викра Лифт" ЕООД
публикуван на: 04.09.2020 11:50:12
441,7 KB
Протокол от дата 30.06.2020 г.
публикуван на: 14.08.2020 16:21:26
363,1 KB
Информация с изх. № 12-161-24 от 23.06.2020 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 23.06.2020 13:28:03
66,9 KB
Разяснение №91-00-198 от 15.06.2020 г. по документацията за участие
публикуван на: 15.06.2020 16:25:07
83,5 KB
Информация с изх. № 12-161-22 от 12.06.2020 г. за публикувана обява
публикуван на: 12.06.2020 17:33:35
70,1 KB
Обява № ОБ-14 от 12.06.2020 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 12.06.2020 17:33:35
243,2 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 12.06.2020 17:33:35
1,4 MB

Краен срок за подаване на оферта

26.06.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.06.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.