„Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нова компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Община Велико Търново“

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 28.07.2022 16:48:06
671,1 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 19.10.2020 11:09:58
754,2 KB
Договор от 29.09.2020 г. с "Вали Компютърс" ООД
публикуван на: 19.10.2020 11:09:58
4,6 MB
Решение № РД 24-117 от 03.09.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 04.09.2020 15:10:49
555,5 KB
Доклад от 01.09.2020 г. на комисията
публикуван на: 04.09.2020 15:10:49
372,0 KB
Протокол № 3 от 01.09.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.09.2020 15:10:49
372,8 KB
Протокол № 2 от 27.08.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.09.2020 15:10:49
813,3 KB
Протокол № 1 от 22.07.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.09.2020 15:10:49
204,2 KB
Съобщение № 91-00-283 от 27.08.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 27.08.2020 16:05:24
122,4 KB
Разяснение № 91-00-233 от 14.07.2020 г. по условията на обществената поръчка
публикуван на: 14.07.2020 15:07:53
152,5 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 17.06.2020 16:25:38
430,4 KB
Решение № РД 24-85 от 12.06.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 15.06.2020 15:33:25
1,7 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 15.06.2020 15:33:25
720,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

20.07.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.07.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.