Справки за SMS паркиране

Информация за текущи санкции към МПС

*

 
   

Община Велико Търново урегулира и пряко или косвено участва във всички публични транспортни услуги, сформиращи така наречената градска мобилност. В нея влизат: секторни направления, като градски транспорт; интелигентни транспортни системи; общински услуги по паркиране; системи за информиране на пътниците и гражданите за услугите в сектора.

Реализирано е надграждане на модула за SMS паркиране с оглед предоставяне на възможност за добавяне на следните публично достъпни електронни услуги на портала на общината:

  • Проверка за заскобен автомобил и създаване на услуга за информиране на водача посредством мобилния му телефон;
  • Проверка за репатриран автомобил;
  • Информация за приложени санкции към МПС с посочения регистрационен номер.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.