Акценти за: Януари 2012

Патентен данък в Община Велико Търново
21.01.2012 16:45
Патентен данък В кои случаи се подава данъчна декларация? (Чл.61н от ЗМДТ) Когато физическото лице, вкл. ЕТ започне да извършва ...
Данък върху наследствата в Община Велико Търново
21.01.2012 16:45
Данък върху наследствата В кои случаи се подава данъчна декларация? (чл. 32 от ЗМДТ) Данъчна декларация се подава при откриване ...
Данък при придобиване на имущества в Община Велико Търново
21.01.2012 16:44
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин В кои случаи се заплаща този данък? (чл. 44, ...
Данъци върху превозните средства в Община Велико Търново
21.01.2012 16:42
Данък при придобиване на моторно превозно средство (МПС) по дарение и по възмезден начин Кои моторни превозни средства се облагат ...
Очаквани стартиращи проекти в Община Велико Търново
21.01.2012 16:38
Проект Реконструкция и модернизация на здравната инфраструктура на територията на Община Велико Търново Финансираща програма Оперативна програма Регионално развитие /ЕФРР,ДБ/ ...

 

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.