16.10.2015 12:30

Добрата кандидатура на Велико Търново за Европейска столица на културата вече дава позитивни резултати

В процеса на кандидатстване за званието Европейска столица на културата през 2019 година, кметовете на четирите български града, достигнали до финалната селекция, се обединиха по идея на кмета на Община Велико Търново около добрия пример на Италия. Според този модел на взаимодействие 30% от определения национален бюджет за инициативата ще бъде предоставен на останалите градове - финалисти, за да бъдат реализирани най-добрите проекти от техните кандидатури и да бъде гарантирано продължаването на сътрудничеството между представителите на културния сектор, работещи във всеки един от тях.
В изпълнение на това решение кметовете на трите общини, изпратиха писмо до Министъра на културата, в резултат на което с Решение на Министерския съвет за приемане на Многогодишна програма (2015-2019) за подкрепа на избрания за „Европейска столица на културата“ български град, в т. 4 „Финансиране“ е решено, че ресурсното разпределение на средствата от държавата за 2019 година следва да е 70% в полза на спечелилия кандидат и 30% в полза на градовете София, Велико Търново и Варна.
В партньорство с една от водещите културни институции във Велико Търново – читалище „Надежда“ в периода от 19 до 24 октомври 2015 г. ще се осъществи инициативата „В ДВОРЦИТЕ на старата, новата и морската столици на България“. В рамките на седмица децата и младите хора ще имат възможност да се запознаят както с изразните средства на късометражното кино, така и да участват в кино работилници и да се запознаят с това как да снимат своят пръв късометражен филм.
Поканени за участие в проявата са всички училища, студенти, както и Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе".
Основната цел на проекта е културното обединяване на едни от най-големите и развити в икономическо и социо-културно отношение български градове - Варна, Велико Търново и София.
Посредством следването на общи културни ценности съвместните усилия ще бъдат насочени към улесняване достъпа до качествен културен продукт, обучение, развитие и формиране на обща публика, социализация и презентация на културното наследство и промотиране на градовете в общ културно-туристически маршрут.
Късометражното кино има привърженици и последователи, ценящи качествените продукти на културата и изкуството. А изкуството, и конкретно късометражното кино, представлява успешен метод в подкрепа на стратегиите за превенции по значими обществени теми.
ЦЕЛИ:
 • Стартиране на процес на културен обмен между общините Варна, Велико Търново и София и създаване на единна културна среда с общи културни ценности и публики;
 • Осигуряване на по-лесен достъп до качествен културен продукт и културно обогатяване на гражданското общество;
 • Обучение и развитие на публики, отнасяйки се до увличането на невключени и изключени до този момент публики;
 • Създаване на платформа за активен културен обмен и общуване между участници и местната общност от трите града;
 • Насърчаване творческото изразяване методите на аудио-визуалната сфера и подкрепа в тяхното персонално и професионално развитие в тази област;
 • Превенция на зависимости, агресия, насилие в училище и противообществените прояви на младите, посредством съвременни изкуства и методите на неформално образование, както и предоставяне възможности за ранна професионална ориентация;
 • Затвърждаване градовете като културни дестинации и домакини на качествени културни събития;
 • Социализация, презентация и популяризация на културното наследство на общините;
 • Промотиране на общото събитие и градовете Варна, Велико Търново и София като туристически дестинации през общия медиен и рекламен капацитет и на трите общини;
 • Популяризиране и развиване на съвременните аудио-визуални артисти и изкуства в страната и чужбина;
 • Привличане на обществено, критическо и преподавателско внимание върху изкуството на новото поколение артисти.
ДЕЙНОСТИ:
Кино прожекции: програмата съдържа селекции от български, европейски и световни кино заглавия, които не са достъпни за свободно гледане от масовия зрител.;
Програма „На фокус": тематични прожекции на български и чуждестранни филми. Според собствените си културни специфики форумите в трите града са жанрово разделени. Варна - анимация, като града има дългогодишна традиция в провеждането на събития за анимационно кино; Велико Търново - документално, историческо и научно-популярно кино, тъй като в рамките на МТИ „Културен туризъм" се излъчват филми, презентиращи културно наследство и културен туризъм; София - игрално кино в контекста на обявяване столицата за Творчески град на киното. За фокусната програма се изграждат специални системи за външни прожекции с цел осигуряване на по-лесен достъп до културен продукт и привличането на по-широк кръг разнообразни публики;
Филмови ателиета - аудио-визуален образователен модул за учащи и младежи с насока към превенция на зависимости, агресия, насилие в училището и други противообществени прояви. Дейностите по време на ателиетата включват прожекции на български и международни късометражни филми, акцентиращи върху ключови проблеми на обществото, последвани от дебати и дискусии. Секцията има за цел да изгради у младите участници познание и разбиране на късата кино форма, развивайки и паралелно практически знания и умения за активно участие и открито изразяване на собственото мнение, убедителна и разумна защита на заявената позиция в открит дебат, толерантност и уважение към другомислещите.
Детска резиденция „Как да снимам първия си филм" - в седмицата на филмовия форум всеки от градовете е домакин на по 50 деца на възраст между 5 и 15 години от всяка от общините. В рамките на програмата се организират дискусионни клубове и специализирани уъркшоп секции за най-малките - ателиета за анимация, илюстрация и комикс, уъркшоп „Как да снимам първия си филм" под ръководството на специалисти в областта.
Посветена на най-ценния капитал на всички изкуства - децата, тази културна инициатива предоставя възможността най-малките да развиват креативността си и свободно да изразяват собствените си творчески идеи, да развият социалните си умения и да възпитат у себе си чувство на толерантност и уважение към другите, да добият самоувереност и познания в областта на изкуствата. 
Лаборатория за технически иновации за културни цели - като част от детската резиденция. Участниците в първия проект на лабораторията разработват алтернативен източник за генериране на енергия, посредством вело-механизъм, който да възпроизведе енергия за провеждането на аудио-визуални пърформанси в рамките на филмовото събитие.
Инвестиране и стимулиране на детския творчески потенциал чрез мобилност, интерактивност, новаторство, технология, култура и развлечение представлява своеобразна възможност за активиране на творческия и културен потенциал в регионите на Варна, Велико Търново и София като цяло;
Видеобиблиотека - специално разработена софтуерна система, съдържаща дигитализиран архив на кандидатстващите през годините за участие в събитието над
30 000 заглавия. Така разработената иновативна платформа работи по поискване от страна на аудиторията по време на филмовото събитие. Видеобиблиотеката се изгражда и е достъпна в най-активните читалища, културни центрове и институции в трите общини. Всеки включил се в тази инициатива получава персонален код, който позволява достъпа до съдържанието на системата през цялата година, както и възможността да следи онлайн събитията по време на форумите съответно в другите градове чрез личните си мобилни устройства.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.