19.09.2015 19:00

Кметът Даниел Панов представи подробен отчет на мандата си

Кметът на община Велико Търново Даниел Панов, заедно със своите заместници Снежана Данева-Иванова и Ганчо Карабаджаков, представи подробен отчет на мандата си. Той очерта основните акценти в работата си: качествено подобряване на общинската пътна и улична мрежа, образователна, спортна, здравна, социална и туристическа инфраструктура.
Даниел Панов обобщи, че общият размер на инвестициите в община Велико Търново от 2011 до 2015 година е 120 милиона лева. От тях 102 милиона лева са привлечени от оперативните програми на Европейския съюз в изтеклия вече програмен период. Остатъкът от средствата старата столица получава чрез проекти, финансирани от републиканския и общинския бюджети.
„Утвърждаваме се като водещ град на Балканите и на Стария континент. Вече сме във Втора група на българските градове, които са основните генератори на икономически растеж и стабилни социални модели. Общината е една от малкото в страната, която е с положителен демографски баланс. Велико Търново е сред петте водещи градове по усвояване на средства от европейските фондове. Туризмът ни бележи устойчив годишен ръст от 10%”, отчете Даниел Панов.
Той заяви, че в края на мандата над 1 милион туристи посещават Велико Търново на година. След това припомни инвестираните над 16 милиона лева в туристическата инфраструктура, вложени в площад „Цар Асен I”, Владишкия мост, Мултимедийния посетителски център, църквите „Св. Св. Петър и Павел”, „Св. Иван Рилски”, „Св. Георги” /Арбанаси/, крепостта Трапезица, римския град Никополис ад Иструм. Очеркът обхвана пъстрата палитра от над 1000 събития на година в областта на културата, образованието, науката и изкуствата, дванадесетте международни фестивала, общинските награди за творчески и академични постижения.
Даниел Панов направи хронолически преглед на постиженията и реализираните проекти. Сред тях са водният цикъл за 30,7 милиона лева, пълното преасфалтиране на всички улици, чието отваряне се е наложило заради подмяната на водопроводите и канализацията, проектираните и създадени нови отсечки в кварталите, реконструкцията на 20 000 кв.м. тротоари в целия град.
Бяха припомнени значимите инвестиции от над 7 милиона лева в зелените системи на Велико Търново, изцяло ремонтираните паркове и новосъздадените зони за отдих с детски площадки и фитнес уреди на открито. Акцент бе поставен и върху регионалното депо за твърди битови отпадъци, което се изражда по изцяло нов проект на сдружението от шест общини, в което водещо място заема старата столица. Разработката бе създадена в края на 2013 г. и е за 33 милиона лева.
Над 5 милиона лева са вложени в сградите на училищата и детските градини, продължи Даниел Панов и уточни, че общината получи наскоро още 5 милиона лева по нов проект за енергийна ефективност на пет учебни заведения. Припомнена бе инвестицията от 10,7 милиона лева в Комплексния онкологичен център и спасяването от фалит на общинската белодробна болница „Д-р Трейман”. Бяха очертани и инвестициите в спортната инфраструктура, които са в общ размер на близо 7 милиона лева и включват ремонта на стадион „Ивайло” и строителството на мултифункционалната спортна зала.
„Населените места в общината стават все по-предпочитани за живеене и с все по-добри условия за живот, като във всяко едно от тях се работи с цел по-добра физическа среда и благоустрояване”, категоричен бе Даниел Панов. Той обобщи, че програмата „Местни инициативи” вече е с фонд от 300 000 лева на година при 160 000 лева преди четири години. Създадени са десет нови младежки клуба, като общият им брой вече е 19. Над 25 километра са изцяло ремонтираните общински пътища, а над 1 милион лева са вложени по инвестиционната програма в инфраструктурата на населените места. Над 300 000 лева са вложени в общинските обекти. Стотици хиляди левове общината получи и за възстановяване на щети от бедствия.
Кметът на община Велико Търново говори също за ниското ниво на безработица, което е три пъти под средното за страната, за добрата социална политика спрямо децата и възрастните хора в неравностойно положение. Създадените три центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи са само малък пример за стореното в сферата.
Над 50 милиона лева са частните инветиции в общината в рамките на мандата, каза още Даниел Панов. Той бе категоричен, че Велико Търново и населените места стават все по-предпочитано място за правене на бизнес. Панов припомни, че приближаването на АМ „Хемус”, заедно с изграждането на скоростния път Русе - Велико Търново – Свиленград, част от девети европейски коридор "Хелзинки - Истанбул", ще утвърдят общината като предпочитана дестинация за развитие на бизнес, логистика, туризъм и инвестиции.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.