26.01.2017 14:30

Даниел Панов: „Бюджет 2017 е възможният най-добър за Велико Търново”

66,3 милиона е бюджетът на община Велико Търново за 2017 година. С 1,9 милиона лева повече спрямо миналата година са средствата за делегирани държавни дейности, чийто общ размер достига 35,3 милиона лева. 28,5 милиона лева е разчетът за местните дейности. 2,5 милиона лева са ресурсите за държавни дейности, които са дофинансирани с местни приходи.
Повече ще бъдат парите за образование, здравеопазване, социални дейности и култура. 1,5 милиона лева са отредени за капиталови разходи. Над 2 милиона лева е изравнителната субсидия.
Кметът на Велико Търново Даниел Панов благодари на служителите от общинската администрация за всеотдайната и професионална работа по съставянето на бюджета. „Запазваме ставките на всички основни местни налози, увеличаваме събираемостта на данъците и таксите. Бюджетът е възможно най-добрият за тези условия. Съставен е професионално, отвъд вълните на популизма, консервативен е в приходната си част и оптимизиран по отношение на разходите”, коментира Даниел Панов.
„Благодаря на общинските съветници – за подкрепата, за предложенията по бюджета и по инвестиционната програма, както и за критиката, стига да е конструктивна.
7,7 милиона лева е стартовата рамка на инвестиционната програма на старопрестолния град и общината за годината. Повече ще бъдат отделените средства за проекти на кметствата и кметските наместничества – програма „Местни инициативи” е с фонд от 450 000 лева. Още 300 000 лева са отредени за ремонти на инфраструктурата в населените места от общината. Близо 100 000 лева повече ще бъдат на разположение и за програмата за физическо възпитание и спорт – общо 485 000 лева. Над 83 000 лева ще бъдат отпуснати по програмата „Ин Витро”, което нарежда Велико Търново на челните места в страната по подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми. 300 000 лева е стартовата рамка на културния календар.
През годината предстои изпълнението на дванадесет проекта по новите европейски програми, чиято обща стойност е около 28 милиона лева. За обезпечаването на дейностите по проектите ще бъде изтеглен краткосрочен револвиращ заем в размер на не повече от 3 милиона лева.
„Убеден съм, че с общи усилия, с подкрепата на гражданите и неправителствените организации ще реализираме един добър бюджет за 2017 година”, завърши кметът Даниел Панов.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.