20.02.2013 15:03

Трето биенале на църковните изкуства с международно участие

  В периода 18 октомври - 18 декември 2013 г. в гр. Велико Търново ще се проведе трето биенале на църковните изкуства. Организатори ще бъдат министерство на културата, Света Великотърновска митрополия, Община Велико Търново,  ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет на ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Съюз на българските художници, Фондация “Покров Богородичен”.

Целта на изложбата е форум на съвременното творчество в областта на православните църковни изкуства:  иконопис, стенопис, дърворезба, мозайка и други, участващи в храмовото оформление и богослужебната практика.

Участници могат да бъдат художници, работещи в областта на църковните изкуства (Автори, които към момента на провеждане на Биеналето се намират в бакалавърски курс на обучение в това направление и все още не са придобили съответната образователна степен, нямат право на участие).

Условия за участие:

§   иконопис - до три творби;

§  дърворезба (монументална и миниатюрна пластика) - до три творби или три табла с фотоси и проекти на реализирани творби;

§   стенопис и мозайка - до три творби в материал и / или три табла с фотоси или проекти на реализирани творби;

§   утвар, текстил, графика, миниатюра и други - до три творби;

§   мултимедийно представяне на реализирани творби.

Представените произведения и табла  с фотоси да са във вид готов за експониране.

Заявки за участие в изложбата се приемат до 1 септември 2013 г. на електронен адрес: theolog@uni-vt.bg или адрес: Светла Иванова, Православен богословски факултет, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2.    

Участниците трябва да изпратят качествени фотографии на творбите си в електронен вид или по пощата и попълнен формуляр за участие.

Организаторите се задължават да направят предварителна селекция на творбите по изпратените заявки за участие. В селекцията участват членовете на катедрата - организатор и поканените от нея утвърдени специалисти в областта на църковните изкуства. Резултатите ще бъдат обявени на 11 септември 2013 г. в сайта на Православен богословски факултет pbfvt.pravoslavie.bg, в сайта на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” www.uni-vt.bg и в www.pravoslavie.bg.

Творбите за изложбата се приемат от 10 до 15 октомври 2013 г. на адрес: изложбени зали „Рафаел Михайлов”, ул. “Рафаел Михайлов “ №1, гр. Велико Търново 5000.

Транспортните разходи по приемане и връщане на творбите са за сметка на участниците.

Произведения, неотговарящи на обявените условия няма да бъдат приемани. На гърба на всяка от творбите или таблата  авторът трябва да посочи наименование на произведението, година на създаване, размери, материал, техника на изпълнение и стойност (ако има такава).

След приключване на изложбата произведенията ще бъдат върнати лично или на посочения адрес за сметка на автора. Организаторите не носят отговорност за творби, непотърсени в срок от 1 месец след приключване на изложбата.

Всеки автор ще получи сертификат за участие в Биеналето и CD каталог. Творбите ще бъдат публикувани в сайта на Православен богословски факултет pbfvt.pravoslavie.bg и в www.pravoslavie.bg.

Формуляр за участие в третото биенале на църковните изкуства можете да изтеглите ТУК

Адрес: Православен богословски факултет

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

ул. “Теодосий Търновски” № 2

гр. Велико Търново

Тел: +359 62 618243

Е-mail:  theolog@uni-vt.bg

Официален сайт на ПБФ:  pbfvt.pravoslavie.bg

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.